• Ava xurt ser evraz diçe
 • Bihna fireh ji qûna firehe
 • Bi esqen guhijan dil diçe guhijan
 • Biharan xwe sil nekin payizan xwe gero nekin
 • Ber (kevir)li cihê xwe girane
 • Bixwe bi gurgikî,rabe bi mêriki
 • Diz u malxwo bun hevkarê yek,gayê reş di rojinêde derxistin
 • Dilop bixwê cihê xwe çêdike
 • Derbê Hirçê kuçe
 • Gava damî(dar) bikeve en bivira lêxin zehfin.
 • Dur here durust were
 • Deriyê xwe asê bike ciranê xwe diz neke
 • Eger Kitik (pisîk)ne li male navê Mişki Evdirehman e
 • Dê u zarokan şerkirin bê aqilan bawerkirin
 • Dema hingavtina(danina) ker tê xwarina cotyari dixwe
 • Deste rehet ser zikê birçî
 • Derya bi dilopan naqede
 • Eger Sal zevi têt, zevi methan ji xwe dide.
 • Eger te girt ne berde,eger te berda ji pê nekeve
 • Ez çiya,tu çiya ki dê ji golikê re here giya.
 • Eger tu kesbi qisek bese.
 • Ger min nekir ji malê pirr, eze çi kim giskê kir
 • Ger xêr li malê here,ne hewceyê mizgeftêye.
 • Goştê miroven xwe bixme,hetstiyan ji bo xwe bihele
 • Gurgan xwari purt dest ve tet.
 • Gîska giro jî diçe ser kanîya av vedixwe
 • Her li nik dînan dawete
 • Heta mirov ser destan negere qedrê piyan nizane
 • Kesî neke bi ya mezinan de rih bibe wekî yê bizinan
 • Hişyar ji dînan xenîne
 • Here millet bigre edet
 • Îsa bike bi esas de ku dil neke wes wes
 • Kesê ne li malekî nizane hevalekî
 • Kî diwere bibeje ser bihn ji deve te te
 • Kes nabêje mastê min tirşe
 • Kesi bizane çebike, de bi zane çembil ji bi ku dereve bike
 • Kese sîra nexwe bihn je naye
 • Kese masiya biigire de qun le sil bibe
 • Kese ne li govende fîtreqase
 • Kefa destan res nebe tama devan xwes nabe
 • Leglege te emre xwe borand bi leqleq e
 • L'ber siha seran biraze, bila ser te bixwe
 • Li pira nemerdan neçe, bila av te li ber xwe bibe
 • Mala malxo li malxoyi herame
 • Mih bipiye xwe bizin bipiye herkes bi emele xwe
 • Mehvan ji mehvanan nexwes e xweye male ji herduwan
 • Mar ji punge nexwes e, pung çuli ber kuna mar i rist
 • Ne li geliye ku raze neji xewnen xirab bibîne
 • Necar tu biraze wek her car ,Xwede yek e dergeh hezar
 • Ne diwera ker li palive dixist
 • Nivkare sale yeki ka bir, ye dî/n ga bir
 • Nane xwe bide deste nanpeja,bila bila nanek zede here
 • Nane genim li xizanan herame
 • Paleye xirab dasan diguhere
 • Pîre hevi nedikir desubike mor u telaqan zede kir
 • Reh dibin bihost le dijmin nabe dost
 • Reh berdan hesane le kurkirin zore
 • Ruvi kuriya xwe dike sahid
 • Seriye li ber minetan,bila biçe nev zeretan
 • Sixula pîr bike leji bîr neke
 • Seven tari li hingori(heji zu)kifsin
 • Sere li bine dare çetire li bendere
 • Tu lew dinî, tu min di binî.
 • Tu nîmetên bê zehmet nîn in
 • Tisten ku ne serve weki quna ji derve
 • Tune ditî bi xweve rît î
 • Tu çi biki kare ew te xware
 • Ware serane ruvi tede rudine
 • Ye ter hay ji ye birçi nîn in
 • Yara derewin carek dixwe firavin
 • Ya ji qelse meranve ew ku lase xwesmeran naese
 • Yeki rez nebu masle çedikir
 • Zereti ku min kirîye zeret dumahik li minda

ÇavkanîBiguherîne

 1. Berhevkirin: Seyda Goyan goyan73@mail.koc.net