• Ava xurt ser hevraz diçe.
 • Bêhna fireh ji qûna fireh e.
 • Bi esqen guhijan dil diçe guhijan
 • Biharan xwe şil nekin payizan xwe gero nekin
 • Ber (kevir)li cihê xwe giran e.
 • Bixwe bi gurgikî,rabe bi mêrikî
 • Diz u malxwe bûn hevkarê yek gayê reş di rojinêde derxistin.
 • Dilop bixwê cîhê xwe çêdike.
 • Derbê Hirçê kuç e.
 • Gava damî(dar) bikeve yên bivira lêxin zehfin.
 • Dûr here durust were.
 • Deriyê xwe asê bike, ciranê xwe diz dernexe.
 • Eger Kitik (pisîk)ne li male be navê Mişk Evdirehman e.
 • Dê û zarokan şerkirin bêaqilan bawerkirin.
 • Dema hingavtina(danina) ker tê xwarina cotyarî dixwe.
 • Deste rehet ser zikê birçî.
 • Derya bi dilopan naqede.
 • Eger sal zevi têt, zevi methan ji xwe dide.
 • Eger te girt ne berde,eger te berda li pey nekeve.
 • Ez çiya,tu çiya kî dê ji golikê re here giya.
 • Eger tu kesbi qisek bes e.
 • Ger min nekir ji malê pirr, ezê çi kim gîskê kir.
 • Ger xêr li malê here,ne hewceyê mizgeftêye.
 • Goştê miroven xwe bixme,hestiyan ji bo xwe bihêle.
 • Gurgan xwari purt dest ve têt.
 • Gîska gûrî diçe avê ji çavkaniyê vedixwe.
 • Her li nik dînan dawet e.
 • Heta mirov ser destan negere qedrê piyan nizane.
 • Kesî neke bi ya mezinan de rih bibe wekî yê bizinan
 • Hişyar ji dînan xenîn e.
 • Here millet bigire edet.
 • Îsa bike bi esas da kû dil neke wes wes.
 • Kesê ne li malekî, nizane hevalekî...
 • Kî diwêre bibêje ser bêhn ji devê te tê.
 • Kes nabêje mastê min tirş e.
 • Kesî bizane çêbike, dê bizane çembila jî li kû derêve ke.
 • Kesên sîran nexwe bêhn jê nayê.
 • Kesê masiyan bigire, qûnê jî lê şil bibe.
 • Kesê ne li govende fîtreqas e.
 • Kefa destan reş nebe, tehma devan xweş nabe.
 • Leglegê te emre xwe borand bi leqleqê.
 • L'ber sîha seran biraze, bila ser te bixwe.
 • Ji pira nemerdan neçe, bila av te li ber xwe bibe.
 • Mala malxo ji malxoyî heram e.
 • Mîh bipiyê xwe, bizin bipiyê xwe herkes bi emelê xwe.
 • Mêvan ji mêvanan nexweş e,xwediyê malê ji herdûyan...
 • Mar ji punge nexweş e, pung çû li ber kuna marî rist.
 • Ne li geliyê ku raze neji xewnen xirab bibîne
 • Necar tu biraze wek her car ,Xwedê yek e dergeh hezar.
 • Ne diwêra ker li palive dixist
 • Nivkare sale yekî ka bir, ye dî/n ga bir.
 • Nanê xwe bide destê nanpêja,bila nanek zêde here.
 • Nanê genim li xizanan heram e.
 • Paleyê xirab dasan digûhere.
 • Pîrê hevî nedikir desubike mor u telaqan zede kir.
 • Reh dibin bihost lê dijmin nabe dost.
 • Reh berdan hêsane le kurkirin zor e.
 • Ruvî kuriya xwe dike şahid.
 • Seriyê li ber minetan,bila biçe nav zeretan.
 • Sixula pîr bike lê ji bîr neke.
 • Şevên tarî li hingorî(heji zu)kifşin.
 • Serê li binê darê çetire li benderê.
 • Tu lew dinî, tu min di binî.
 • Tu nîmetên bê zehmet nînin.
 • Tiştên ku ne serve weki qûna ji derve.
 • Tune ditî bi xweve rîtî.
 • Tu çi biki kare ew te xware.
 • Warê şêrane ruvi di tê de rudine.
 • Yên têr hay ji yên birçî nînin.
 • Yara derewìn carek dixwe firavin.
 • Ya ji qelse meranve ew ku lase xweşmêran naêşe.
 • Yekî rez nebu masle çedikir
 • Zereti ku min kiriye zeret dumahik li minda.

Çavkanî

biguhêre
 1. Berhevkirin: Seyda Goyan goyan73@mail.koc.net