• Benîştê dînan bi lîtiran e.
 • Bi ya ker, manker horî ye.
 • Bertîl keviran nerm dike.
 • Bi werîsê dînan xwe bermede binê bîran.
 • Dengê daholê ji dûr ve xweş e.
 • Deve bi kodikê nayê avdan.
 • Devê rovî negihîşt tirî got tirş e.
 • Dewar mekire li nîsanê, jinan hilnebijêre li dîlanê.
 • Dewê ceribandî ji mastê neceribandî çêtir e.
 • Dil şûşe ye, ku bişikê nayê cebirandin.
 • Ez dixwim nan û avê, min mineta kesî navê.
 • Fermana devan derket roviyan baz da.
 • Golikê malê ji gayê malê natirse.
 • Gur bi du pariyan namire.
 • Her giha li ser koka xwe hêşin dibe.
 • Her teyr bi refê xwe re.
 • Ji çavê kor hêstir nayê.
 • Ji dilê xweş re her tim bihar e.
 • Kes nabêje dewê min tirş e.
 • Kevir navêje kûçikê xwe ku cîran jî navêjin.
 • Mar nabin yar.
 • Mirov ji mitriban dew napê.
 • Pîrê memire bihar tê, kero nemire qîvar tê
 • Rûyê beq di avê de şil nabe.
 • Şêr şêr e, çi jin e, çi mêr e.
 • Tu çi têkî kewarê ew ê bê xwarê.
 • Xeta xwar ji gayê pîr e.
 • Xwedê goşt dide mirovê bê diran.
 • Zikê têr hay ji yê birçi nîne.
 • Xwedê nokan dide bêdiranan.