• Her dem tiştê xirap, bi xirabî û tiştê baş bi başî bibîne, bêy vê ku tu bizanî xwediyê vê kê ye.
 • Ne hinde hişik be ku bêyî şikandin, ne jî hinde nerm be ku wekî berikê bêyî pêçandin.
 • Ne mehtê tiştekê bike, ne jî dijûna jê re bide.
 • Rêncberê xwe be, axayê mala xelkê nebe.
 • Şola bike bi esas, bila dilê te nebe weswas.
 • Ev dostê te ye ku te digirînît nek evê ku te dikenînît.
 • Karê îro nehêle sibê re.
 • Xwe mezin neke, da ku tu neşkêyî.
 • Hindikê bide ber dasê, bila tu nemînî asê.
 • Nebe kevçiyê hemû girarekê.
 • Bidî biyanî, goştê ranî, vê li ser te da bihêt poşmanî.
 • Tu çi biçînî, tu vê dihilînî.
 • Nan bidî segan, belê nedî bê sifetan,
 • Nanê tirsiye xwe nede goştê bi mineta xelkê.
 • Heta kanî hebe, ava cihê nevexwo.
 • Bo biyanî çende bikî, li dûmahiyê her poşmanî.
 • Ne Gamêşê bike Mêş, ne jî Mêşê. bike Gamêş.
 • Here nav miletan, bila bigrî adetan.
 • Karê demekê, ne de axifitina salekê.
 • Tişta Aqil qebûl neke, bawir neke.

Çavkanî

biguhêre