bizin bi lingê xwe û mih bi lingê xwe derdê kojo hestî ye.