Aaro Hellaakoski
  • Dixwiye ku pirrî car bawerî nebaweriyek e ya ku ji xwe aciz bûye û ji rêya xwe xirriyaye.