• Mezintirîn şaşîtiya dêbav li rasta zarrokên xwe bikin ew e ku zarrokiya xwe bi xwe ji bîr bikin.