• Ta min dest bi wanedanê nekir, fêrî ti tiştî nebûbûm.