Berthold Auerbach

  • Tenê bi rêya kar dikarî dinyayê wek mala xwe hest bikî.