• Tenê bi rêya kar dikarî dinyayê wek mala xwe hest bikî.