• Ti dostek wek zîrekiyê baş nîne. Dostaniya xwe li gel zîrekiyê xurt bike, dê qet bêxwedî nemînî.