• Xwe perwerde bike çiku dema şens tavilê ji dest te biçe, dê bimîne zanîn ya ku mirovî nahêle.