- Me zanî ko xweseriya me, di zimane me de ye û bi tenê bi hînbûna xwendin û nivîsandina zimanê xwe û bi parastina wî, di civata miletan de, wek miletekî xweser dikarin bijîn û peydar bin.