• Muzîka ku min li gel te bihîst ne tenê muzîk bû; nanê ku min li gel te xwar ne tenê nan bû.