Dêr

civaka bawermend, ku baweriya wan di Îsa Mesîh de bawer dikin