• Ger bi jinek wisan re bizewicî ya ku zewqê ji xerckirina pare werdigire, ti çareyek dî nîne ji bilî wê ku divê xwe fêr zewqwergirtina ji qezenckirina pare wergirî.