• Divê rê ji zarrokan re bêt dan ku li her gav û qûnaxê rastiya jiyanê bijîn.