Epictetus an Epîktetus (PZ 50 - 135) fîlosofeke stoaparêz yê yewnan bû.

Gravureke Epîktetusê ji sedsala 18em
  • We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
    (bi kurdî) Du guh û yek devê me hene daku em dikarin ji axaftinê du caran zêdetir guhê xwe bidin.