• Ev e me savayek: ji serek hût û du cegeran pêk hatiye.