Eusebius Hieronymus

  • Ti kar ne dijwar e ger bixwazî bikî.