• Bawerî bi ser nakeve li wî cihî yê hişê mirovan bikare delîlan pêşkêş bike.