• Bihêlin zarrok bilîzin, û perwerdeyê têkilî yariyan bikin.