-Evîn wek tîrekê ye,carîna li dilê wî,carîna jî li dilê wê dikeve.