Gaius Plinius Caesar Secundus

  • Ger zanîna xwe necerribînî, nikarî li bîra xwe bihêlî.