• Ger zanîna xwe necerribînî, nikarî li bîra xwe bihêlî.