Berhevkar: H. Akyol: hakyol60_40@hotmail.com

N

 • Nan û pîvaz û nexweşî,çavreşî ye
 • Nanê bibe kerî hev nagire
 • Nanê mêran li ser mêran deyn e
 • Nav heye navok tuneye
 • Nava du dîna de zincîr diqete,nava du jîran de mû naqete
 • Navê wê edlan e,ji mêrê xwe re nezan e,ji xelkê re kevaniya bîst heft malan e
 • Ne gayê min li garanê ye,ne galgala nanê gavan dikim
 • Ne dixwim savarê,ne diçim hewarê
 • Ne ji fesadan be ewê rovî here sûkê
 • Ne ji fesadan be, ewê gur û mî bihev re biçêrin
 • Ne jina kenokî,ne mêrê fêtokî
 • Neyar bi rewşa neyar nizanin
 • Ne di dînan e,ne jî qûna xwe bide dîna
 • Ne mal ji kurê qenc redane nejî ji yê xerab re
 • Ne yek e,ne duduye,hezarê bi hezar e
 • Ne pîvaz e,ne sîr e,tê digere wek e qîr e ?
 • Nezan î,mal bistîne bi ciwan î
 • Nezan e,riya malê nizane
 • Ne gaye,ne zaye
 • Ne li goristana radikevim,ne jî xewnên xerab dibînim
 • Neke bi kesan,wê bê serê te,ku neyê serê te,wê bê serê pisê pisan
 • Nîsan e,dew li kîsan e
 • Nizanim rehetiya can im
 • Nikare bê par e
 • Niştiman bi çekan tê vegirtin û bi çekan tê standin
 • Nîskê navên dewsa kizinê,berxê navên berê bizinê,malê nebin cem mala bavê jinê
 • Nok heye diran tuneye,diran heye nok tuneye ?
 • Nokê giya rabû li ser kokê


P

 • Para xeydoka ,çû ber ecacoka
 • Palê xerab das û tarê diguhêre
 • Pelên mayî ji ên buhurtî çêtirin
 • Pesin daye ji waran maye
 • Peşka tarî zalimek î,belav bû li welatek î
 • Petêxa zer tim ji kosiya re ye
 • Pezê bi tenê guran xwariye
 • Pêçiya neçe qulê,tişt pêve nade
 • Piç bi piç xwe gihand qunc
 • Pirskin esla hêna kêrê bidin wesla
 • Piravî bi feydene ,paşî serhevdene
 • Pirêza me bi sap e,kera me bi xal û ap e
 • Pîr bi desmêj be,Sal dirêj e
 • Polan hişk û sar,kadîn tar û mar

Q

 • Qam ji qama kermêşê,deng ji dengê gamêşê
 • Qaz bi refa xwe re baz e
 • Qeda û bela hene li reya
 • Qedrê mêvana qedrê Xwedê
 • Qedrê gulê çi zane,kerbeş dibê kerê reş
 • Qencî qenciyê nas dike
 • Quling dibê kundo:tu çima ketî xerab cihan,kund dibê:ji dengê deng seran
 • Qûn bi qûnkaşkê ji kîr xelas nabe
 • Qûna tazî tembûr dixwazî
 • Quzê gewr di derpê re xwanêye
 • Quzê par rewisî,îsal bîhn dide
 • Qûtê kuwarê,heta buharê
 • Qam ji qama kermêşê,deng ji dengê gamêşê
 • Qaz bi refa xwe re baz e
 • Qeda û bela hene li reya
 • Qedrê mêvana qedrê Xwedê
 • Qedrê gulê çi zane,kerbeş dibê kerê reş
 • Qencî qenciyê nas dike
 • Quling dibê kundo:tu çima ketî xerab cihan,kund dibê:ji dengê deng seran
 • Qûn bi qûnkaşkê ji kîr xelas nabe
 • Qûna tazî tembûr dixwazî
 • Quzê gewr di derpê re xwanêye
 • Quzê par rewisî,îsal bîhn dide
 • Qûtê kuwarê,heta buharê

R

 • Rastiyê vemeşêr,û mebê ez im şêr
 • Reş bi reş kenî,beş çû li newala tewş kenî
 • Rev nîvê mêraniyê ye
 • Rê riya mirinê be jî tu her li pêş be
 • Rêç rêça kera cûn e,sûc sûcê bûkê nû ne
 • Rêncber û maldar nabin hem war ?
 • Riya azadiyê,bi xwîna şehîdan rohnî dibe
 • Roj tê hêk ji hêka mirov xurttir dertê
 • Roj dere qeza nare
 • Roviyê zexel,bi her du nigan dikeve dafikê
 • Rastiyê vemeşêr,û mebê ez im şêr
 • Reş bi reş kenî,beş çû li newala tewş kenî
 • Rev nîvê mêraniyê ye
 • Rê riya mirinê be jî tu her li pêş be
 • Rêç rêça kera cûn e,sûc sûcê bûkê nû ne
 • Rêncber û maldar nabin hem war ?
 • Riya azadiyê,bi xwîna şehîdan rohnî dibe
 • Roj tê hêk ji hêka mirov xurttir dertê
 • Roj dere qeza nare
 • Roviyê zexel,bi her du nigan dikeve dafikê

S

 • Saxo bi xwedê re,çirûyo bi dinê re
 • Serê were birîn,nayê kirîn
 • Serê min bi şar e,çibikim dilê min bi jar e
 • Serîkî çortan e,birkî mêvan e
 • Sero sero te çi xwero
 • Sêwî sitirî,melek etirî
 • Sêwiyê Xiya ket balixiya
 • Sibat tiro viro,adar ma bîst û du ro
 • Sikûtê ziman,silametiya îman
 • Siltik hatin bûn siltan,pêlik danîn çûn asîman
 • Silto bû kevanî,golika werîs hilanî
 • Sîrê kerê encax sippe mezin dike
 • Sîrkut hilat,mîrkut dahat
 • Siwar siwar e,li siya xwe guhdar e,li nava serî nexe dîn û har e
 • Siwarê kerê ne tu war e
 • Soz bûne toz

Ş

 • Şadê rovî dûvê roviye
 • Şaqilî,bi aqilî ji para li xwe varqilî
 • Şeko navê xwe li hevalê xweko
 • Şeref ji jiyanê mezintir e
 • Şêr ji guhera xwede bewliye
 • Şînê negotiye singê konê bikute
 • Şîr dot seradê,bêjing da binî
 • Şîrê kerê ji cehşa kerê re ye
 • Şorbe zik dike torbe
 • Şoreta kerê palasawiye
 • Şûrê kê tûj be ew dinê dixwe
 • Şûrê kê tûj be bila li çaqa min bikeve
 • Şûşa dilan weke dişkê cebar nabe

T

 • Tariya bê roj e
 • Teq teq stûnê,yek çû yek ket şûnê
 • Temaşe ji mewijan xweştir e
 • Temûz e kakil ket gûz e
 • Temûz dipêje,tebax dirêje
 • Texmîn rêbir e,aqil hakim e
 • Tene bû firîg,mele bû şirîg
 • Têr xwarin tune danîn edet e
 • Tim kirasê hesûdan kin e
 • Timahî tim kêmahiye
 • Tirs hebe erd giran dibe
 • Tirs berê mirinê nagirê
 • Tiştê bi nîvî,jê neke hîvî
 • Tiştê destan kir kesan nekir
 • Tiştê ku nebe qiyamet,ku bû xêr û silamet
 • Tîr çêkim dan dere, ron çêkim nan dere
 • Tovê xwê ye,pisê hêstirê ye ?
 • Tu bidî zîtika nedî zîtika,tuyê bidî heqê dîzika
 • Tu bihusta wî zêr deynî newêre
 • Tu car bo mirovê xerab xwe xera nekî,ku xera bikî,tu yê ser piştê li erdê bikevî
 • Tu çûyî bajarê yek çavan,divê tu jî çavek xwe bigrî
 • Tu kevira di dilê wî kî newêre
 • Tu tenekê di ava zêr rekîjî dîsa tenekeye
 • Tu yek kurkê neheqiyê li xwe nake

V

 • Varikên nû rabûne hêkên sor dikin

W

 • Welat xweş e ,bi welatiyan
 • Welat ji dê şêrîntir e
 • Wetaq bi obê ma, kevçî bi kodê ma
 • Wexta kar rû dizivirîne,wexta şîvê kevçiyê tîne
 • Wî tûrê xweş e li serê wî ker î

X

 • Xan nabe bê mêvan
 • Xana bê mêvan ehreman lê civan
 • Xanika xido,yek nebû dora dudo
 • Xwarin gend û gû şûştin reng û rû
 • Xwarin ya herkesî ye,mêranî ne ya herkesiye
 • Xeber xweşa ker da guran
 • Xebera xweş bi cîranan re,feyda xweş bi nasan re
 • Xwedê yar be ,bila şûr dar be
 • Xwedê serî dibîne,kumê lê datîne
 • Xwedê mirov şaş neke,fehş neke û di erdê re kaş neke
 • Xwedî kir bi destê xwe,kir emelê serê xwe
 • Xerab ji kul û qotikan,baş jî ji dost û yaran xalî nabin
 • Xwîn bi xwînê nayê şûştin

Y

 • Ya em bixemlînin ya biqelînin
 • Yek heye bi sedî,sed heye ne bi yekî
 • Yek li mirinê,yek li kirinê
 • Yê ku ji jina xwe netirse, ne tu mêr e
 • Yê ku bi jina xwe nikare,ne tu mêr e

Z

 • Zengil hilat,mengil dahat
 • Zevî tuneye teyrik maneye
 • Zimanê sor digere bê dor ?
 • Zimano leq,seriyo teq.
 • Zor digihîje tor,tor ji taşiyê siviktir dibe