Immanuel Kant (1724 - 1804) fîlosofek navdar yê elmanî bû.

  • Mirov tek pişka siriştê ye ku hewceyî perwerdeyê ye.
  • vext bibir kî bê deng e.