• Di her zarokî de, ca rewş yan dêbav çi bin jî, derfet û delîvên nijada mirovî ji nû ve diwelidin.