John Burroughs siriştnasekî amerîkî bû.


  • Min birryarek daye û herdem tê dikoşim ku li gor wê bimeşim: ji tiştên biçûk berztir bibim.