Saturae, 1535
  • Diya kî be wê xwe ragire li wê jinê, ya ku bê kêmasî be.