• Xwedê yek e, û ew ne ji dirûv û ne jî ji ramanên xwe ve şibî mirovan e.