• Yê bihêz ew e yê ku hem amadeyî şerr e û hem jî dikare şerrî paşve bixe.