• Jin dixwin dema dipeyivin, zelam dipeyivin dema dixwin.
Di Wikipediyayê de nivîsek li ser Malcolm de Chazal heye.