• Jin ji zelamên kêmaxiv hez dikin. Bawer dikin ku zilam guh didin wan.