• Baştirîn diyariya dêbav bidin zarrokên xwe ew e ku her roj çend kêlîkan bi wan re bin.