Paşeroj û pêşeroj

Mebesta ji paşerojê demên ku borîne ye. Pêşeroj bi mebesta demên ku bên e.