Pierre Abélard

Heloïse et d'Abélard.jpg
  • Pêşî têgihiştin, paşî bawerî