Moralia, 1531


  • Canîkên herî neqet (şûm) dibin çaktirîn hesp.