• Her roj diyariyên xwe li gel xwe tîne. De benan veke!