• Ger dilê te bixwaze bersiva agirî bi agirî bidî, ji bîr neke ku agirkuj bi pirranî avê bi kar tînin.