• Bi alîkariya baweriyê nikarî gelek tiştan bikî, lê bêyî dînî nikarî ti bikî.