• Dikarî bibêjî: jina min ya berê, mêrê min yê berê, karê min yê berê; lê nikarî bibêjî: zarrokên min yên berê.