• Rêya berev serkeftinê tijî jin e yên ku mêrên xwe pêşve def didin.