• Tu tê bikoşe karê xwe bike, li kêmasiyên te dê bêt borîn.