02 Thomas Jefferson 3x4.jpg
  • Tu tê bikoşe karê xwe bike, li kêmasiyên te dê bêt borîn.