- Ew e ku du mirov dilên xwe bidin ber hev û bihêlin ew bi awayekî wisan bipeyivin ku ziman nikare pê biaxive.
Husein Muhammed

  • - Evîn dansê bi kerî tê kirin. Gotina Frensî
  • - Evîn li Frensayê komedî li Îngilîstanê trajedî li Îtalyayê opera û li Elmanyayê mêlodram e. Marguerite Blessington
  • - Evîn çîrokek kevin e herdem nû dibe. Heinrich Heine
Pierre Auguste Cot (1873)
  • - Hemêzkirina çi ye?