Pendên rusî

  • Li gel dostan rêya dirêj jî kurt dixwiye.